Найти!

Життєвий цикл продукту

Життєвий цикл ПЗ

Тестування – не ізольований процес. Це частина моделі життєвого циклу програмного забезпечення (Software Development Life Cycle, SDLC). Саме тому вибір засобів та методик тестування безпосередньо залежатиме від обраної моделі розробки. У цьому розділі ми розглянемо найчастіше застосовувані підходи до розробки програмного забезпечення, а також популярні сьогодні методології та практики, такі як Agile та Scrum.

Життєвий цикл програмного забезпечення (також званий циклом розробки) – це умовна схема, що включає окремі етапи, які становлять стадії процесу створення ПЗ. У цьому, кожному етапі виконуються різні дії.

Цикл розробки пропонує шаблон, використання якого полегшує проектування, створення та випуск якісного програмного забезпечення. Це методологія, що визначає процеси та засоби, необхідні для успішного завершення проекту.

Хоча реалізація принципів побудови моделі життєвого циклу для різних компаній може суттєво відрізнятися, існують стандарти, такі як ISO/IEC 12207, що визначають прийняті практики розробки та супроводу програмного забезпечення.

Мета використання моделі життєвого циклу – створити ефективний, економічно вигідний та якісний програмний продукт.

Аналіз вимог

Ціль цієї стадії – визначення детальних вимог до системи. Крім цього, необхідно переконатися, що всі учасники правильно зрозуміли поставлені завдання і те, як саме кожна вимога буде реалізована на практиці.

Цей етап передбачає збір вимог до програмного забезпечення, що розробляється, їх систематизацію, документування, аналіз, а також виявлення та вирішення протиріч.

Проектування

На стадії проектування (називається також стадією дизайну та архітектури) програмісти та системні архітектори, керуючись вимогами, розробляють високорівневий дизайн системи.

Дизайн зазвичай закріплюється окремим документом – дизайн-специфікацією (Design Specification Document, DSD).

На цьому етапі для спрощення візуалізації процесу проектування використовуються так звані нотації - схематичне вираження характеристик системи.

Основні нотації:

 • Блок-схеми.

 • ER-діаграми.

 • UML діаграми.

 • Макети – наприклад, намальований у фотошопі прототип сайту.

Розробка та програмування

На цьому етапі починається написання програмістами коду програми відповідно до раніше визначених вимог.

Програмування передбачає чотири основні стадії:

 • Розробка алгоритмів - створення логіки роботи програми.

 • Написання вихідного коду.

 • Компіляція – перетворення на машинний код.

 • Тестування та налагодження – юніт-тестування.

Документація

Існує чотири рівні документації:

 • Архітектурна (проектна) – наприклад, дизайн-специфікація. Це документи, що описують моделі, методології, інструменти та засоби розробки, вибрані для цього проекту.

 • Технічна – вся документація, що супроводжує розробку (різні документи, що пояснюють роботу системи на рівні окремих модулів).

 • Користувальницька – включає довідкові та пояснювальні матеріали, необхідні кінцевому користувачеві для роботи із системою. Це, наприклад, Readme та User guide, розділ довідки по програмі.

 • Маркетингова – включає рекламні матеріали, які супроводжують випуск товару.

Тестування

Процес тестування складається з таких етапів:

 • Планування та управління - планування тестування включає дії, спрямовані на визначення основних цілей тестування та завдань, виконання яких необхідне для досягнення цих цілей; складання тест-стратегії, тест-плану.
 • Аналіз та проектування - це процес написання тестових сценаріїв та умов на основі загальних цілей тестування.
 • Впровадження та реалізація – написання тест-кейсів, на основі написаних раніше тестових сценаріїв, збирається необхідна для проведення тестів інформація, готується тестове оточення та запускаються тести.
 • Оцінка критеріїв виходу та написання звітів - необхідно перевірити, чи було проведено достатню кількість тестів, чи досягнуто потрібного ступеня забезпечення якості системи.

Дії після завершення тестування - збираємо, систематизуємо та аналізуємо інформацію про його результати.

Основні цілі цього етапу

 • переконатися, що вся запланована функціональність справді була реалізована;

 • перевірити, що всі звіти про помилки, подані раніше, були так чи інакше закриті;

 • завершення роботи тестового забезпечення, тестового оточення та інфраструктури;

 • оцінити загальні результати тестування та проаналізувати досвід, отриманий у його процесі.

Впровадження та супровід

Коли програма протестована і в ній більше не залишилося серйозних дефектів, настає час релізу та передачі кінцевим користувачам.

У разі виявлення користувачами тих чи інших пострелізних багів, інформація про них передається у вигляді звітів про помилки команді розробки, яка, залежно від серйозності проблеми, або негайно випускає виправлення (hot-fix), або відкладає його до наступної версії програми.

Добавить комментарий
Інформація
Відвідувачі, які знаходяться у групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.